آریا جوکار تنگ کرمی

شماره ی عضویت: ۳۶۹

تاریخ تولد:۲۵/۹/۱۳۹۰

مهارت ها: آشنایی با نقاشی و زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • همکاری با آقای علی نیکو منش ( کارگردان برتر شیراز) در سریال مهمانی پخش از شبکه استانی شیراز
  • همکاری با افای هادی رمضانپور (کارگردان شیراز) در فیلم کوتاه ناشناخته
  • همکاری با خانم نازنین عسکری (کارگردان شیراز) در فیلم کوتاه امیر محمد به عنوان نقش اصلی فیلم
  • همکاری با اقای قاسمعلی عابدی در سریال طبقه سوم .واحد بک .پخش از شبکه استانی شیراز