آریانا نیاکان

شماره ی عضویت: 207

تاریخ تولد: ۸۴/۶/۲۳

مهارت ها:زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: اسکیت

رزومه کاری:

  • تئاتر های مدرسه ای