آرمان پیراسته

تاریخ تولد: 1384/1/15

رزومه ی کاری:

 • اجرای برنامه ی نو سفران
 • فیلم کوتاه خانه ی سیاه
 • فیلم آموزشی خانه ی چوبی
 • فیلم داستانی آرمان
 • سریال نبات تلخ
 • فیلم کوتاه پل هوایی
 • فیلم کوتاه بند زندگی
 • سریال یادگاری های مادربزرگ
 • تیتراژ برنامه ی یه گله جا
 • تئاتر الیور توئیست
 • تئاتر عطسه