آرشام رمضان علیزاده

تاریخ تولد: 1391/6/8

رشته ی ورزشی: ژیمناستیک

رزومه ی کاری:

  • دو بار بازی در مسابقه کودک شو
  • تیزر سک سک ، دابل  داگ ، سه چرخه ؛ شهر فرش، دو چرخه
  • بازی درسریال پاهای بی قرار
  • بازی در فیلم امپراطور جهنم
  • دو بار بازی مسابقه کودک شو