آرسین برازنده مقدم

شماره ی عضویت: 104

 رزومه کاری:

  • بازی در یک مستند به کارگردانی جناب آقای میر بابایی برای وزارت بهداشت