آرتین کرداری

شماره ی عضویت: 649

تاریخ تولد: ۸۷/۲/۱۸

مهارت: آموزش موسیقی(پیانو)