آرتین رحمانی

شماره ی عضویت: 1010

تاریخ تولد: ۱۳92/۳/25

رزومه کاری:

  • دو تا سکانس کوتاه در فیلم شاهگوش به کارگردانی آقای مجید صالحی