آرتین بهرامی

تاریخ تولد: ۱۳۹۱/۸/۱

شماره عضویت : ۱۰۵۵

مهارت: نواختن بلز

رشته ورزشی: ژیمناستیک, اسکیت