آراد حسن نژاد

تاریخ تولد: ۹۲.۷.۱۳

شماره عضویت : 595

مهارت: تمبک

رشته ورزشی: شنا

رزومه کاری:

  • بهترین سالهای زندگی ما