هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک سریال کاندید شده اند.

ایلیا جهانی
ایلیا جعفرزاده

باید فردا پنجشنبه جهت تست نهایی دفتر کارگردان حضور داشته باشند.
جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting