پانزدهمین تیزر ساخته شده هفدهمین جشنواره پانیذ

پارادوکس

(شرکت کننده در بخش نوجوان)

کارگردان : هنرجو امیر مهیار مشیری
دستیار کارگردان : هنرجو مهدی پسرعلی
بازیگران هنرجویان :
ارغوان دولت آبادی.محمد حسن زال فرد.ستایش جنگلبان.مهدی پسرعلی.نگار علی اکبری.امیر حسین اسکندری.محمد حسین غلامی.امید بابایی
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting