جمعه ها
واحد (406)
ساعت 13:00الی 16:00گروه سنی دبستان

اساتید :
جناب آقای جلالی
جناب آقای جوادی

واحد (408)
ساعت 13:00الی 16:00گروه سنی نوجوان
اساتید:
جناب آقای جوادی
سرکار خانم رضی

جمعه (406)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی دبستان
اساتید :
جناب آقای جوادی
سرکار خانم بذری

جمعه( 408)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی جوان
اساتید:
سرکار خانم بذری
جناب آقای جلالی

جمعه(405)
ساعت 16:00الی 19:00گروه سنی دبستان
جناب اقای اکبری نسب
جناب آقای جوادی
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting