اطلاعیه
پژوهشکده بین المللی پانیذ باتوجه به ضرورت مباحث آموزشی که در کلاس ها توسط اساتید آموزشگاه تدریس می شود و دستور اکید مدیریت ؛ درنظر دارد تا مفاهیم اصلی وکلیدی سینما وتئاتر رادرقالب هفته ای سه پکیج آموزشی ارائه نماید…بنابراین ازتمامی هنرجویان درخواست می شود تا با دقت مطالب رامطالعه نموده و برای آزمون ها به این منبع مراجعه نمایند؛
#پژوهش_نوزده

عناصر بیان

صدا، از نُه عنصر متمایز تشکیل شده است. موارد زیر در تشخیص مشکلات بیان، به شما کمک خواهد کرد.
1.اوج صدا
ارتفاع صدا، بالاترین شدت صدا
2. داینامیک صدا
بالا و پایین آوردن صدا
3. برد صدا
فاصله بین پایین‌ترین حدّ صدا و اوج آن
4. تن صدا
کیفیّت صدا، شامل زنگ و طنین صدا(رنگ صوتی)
5. طرز بیان
تلفظ واضح حروف و کلمات
6. ضرب‌آهنگ
جریان، سرعت و روانی کلام، شامل تأکیدگذاری، مکث، اوج و فرودها
7. لهجه
روش بیان لغات، روش خاصی که با آن لغات تلفظ می‌شود
8. حرارت و انرژی بیان
قدرت و تأثیر احساسات درونی بر روی بیان
9. رسایی
قدرت پرتاب و انتقال

واحد آموزشی: فن بیان(۱)
#پژوهشکده_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting