برنامه آیتمی بسته جامع درسا🎨

کارگردان : پیمان پورمقیمی👌

با بازی هنرجویان👇

نازنین زهرا قنبرزاده🌹

النا امین🌹

حلما ایمانی🌹

به امید موفقیت تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر❣

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting