گروه موسیقی نمایش(هزارویکشب)

آهنگساز و رهبر گروه:
بنیامین قهرمان
دستیار رهبر وسرپرست نوازندگان : سولماز رامفر

گروه نوازندگان:
پیانو: هورام قاسم خانی
سنتور: متینه راونجی
ویولون:
عرشیا فرش خواهی
مدیا محمدی
تنبک:
مهبد پورمقدم
بلز:
دیانا مهرابی
آرشیدا سلیمی
فلوت :
فدرا دقیقی
باربد پورمقدم
همخوانان:
بامداد رضایی
نیک آهنگ رضایی
فرن حسنی نیا
لیندا ملکوتی خواه

#هزار_و_یک_شب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting