کودکان و شغل بازیگری تئاتر و سینما

در این مقاله می خوهیم موضوع کودکان و شغل بازیگری تئاتر و سینما را با هم بررسی کنیم. برای هنرمندان زیر سی سال، همیشه این سوال پیش می آید که آیا می توانم حرفه ی دنباله داری داشته باشم، در حالی که حتی این حرفه هنوز برای من آغاز نشده است؟!

من بازیگران بااستعداد فراوانی را دیده ام که از ایده ی این هنر دست کشیده و راه دیگری را پیش گرفتند، دلیل این است که فشارهای مالی، مقبول نبودن وکم بودن موقعیت های شغلی همیشه در این حرفه وجود دارد. بنابراین اگر می خواهید یک بازیگر باشید، باید از قبل این مسائل را بدانید. کودکان و شغل بازیگری تئاتر و سینما می تواند ایده ی جذابی برای والدین باشد، اما آن ها هم باید حمایت کافی را از فرزندان داشته باشند، حمایت برای برگزاری دوره ها، حمایت از هر تصمیمی که ممکن است در این مسیر بگیرند.

"<yoastmark

از دیگر سو بازیگرانی هم هستند که کاملا راضی اند و همین رشته را ادامه می دهند. من فرصت این را داشتم که باتعدادی از بهترین های حرفه ی سینما صحبت کنم. به همین دلیل الگوها را می شناسم. با این که موضوع شانس نقش بزرگی در این ماجرا بازی می کند اما…

اگر بخواهید همیشه استخدام شوید، باید راهکارهای زیر را به کار گیرید

1. از صعود کردن دست بردارید. بهتر است تا این اندازه روی هدف های کاری تان متمرکز نباشید و در عوض روی اهداف خلاقانه ی خود کار کنید. صحبت ما درباره ی بازی در یک سریال موفق تلویزیونی نیست. ما درباره ی کارگردان مربوطه صحبت می کنیم که شما می توانید همکاری طولانی مدتی با او داشته باشید. وقتی همه ی اهداف خود را به سادگی روی موفق شدن تنظیم کرده باشید، یا به دنبال پول یا شهرت باشید، مردم آن را احساس خواهند کرد. ما نمی گوییم شما نباید موارد فوق را به دست آورید، اما همه ی آن ها محصولات جانبی بودن در پروژه های ارزشمند است.

2. رقابت کردن. بازیگران همکار شما رقبای شما نیستند. می دانم که ممکن است با هفت بازیگر دیگر در یک اتاق نشسته باشید که همگی مشابه شما هستند، اما می خواهم بگویم در این لحظه رقابت کردن و رقابتی بودن نمی تواند راه حل مفیدی باشد. این رفتار سبب ایجاد تلخی می شود، حسادت و رنجش به بار می آورد. دوستان و همکاران خود را تشویق کنید، آن ها را برای شرکت در تست های بازیگری کمک کنید، موفقیت آن ها را جشن بگیرید. ایده ی کودکان و شغل بازیگری تئاتر و سینما می توان ابعاد گسترده ای داشته باشد که والدین می توانند آن ها را بسنجند.

بیش تر بخوانید: آموزشگاه هنری آنلاین در زمان کرونا

منبع برای مطالعه ی بیشتر: اینجا کلیک کنید.