فن بیان و تمرکز در این جلسه از کلاس های مجری گری
مدرس محبوب سرکارخانم فاطمه امینی
با حضور هنرجویان مستعد پانیذ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۳ برگزار شد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting