کلاس های شاهنامه خوانی آکادمی پانیذ برگزار میکند:

این ورکشاپ در ۸جلسه ۱ یکروز در هفته برگزار خواهد شد و هنرجو با قوانین و آداب  شاهنامه خوانی آشنا خواهد شد و قادر به نقالی و خوانش شاهنامه با بیان مناسب در انتهای دوره خواهد بود.