بخشی از کلاس شنبه گروه دبستان
معرفی کتاب هایی که هنرجویان در طول هفته مطالعه کرده اند
معرفی کتاب،بخش روتین و همیشگی کلاس های مدرس محبوب جناب آقای جلالی می باشد

#هر_هفته_یک_کتاب
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting