کلاس های حضوری فردا شنبه به شرح زیر برگزار خواهند شد👇
(ظرفیت کلاس ۴۰۸ گروه جوان تکمیل و برای ثبت نام در گروه نوجوان و دبستان ظرفیت باقی است )

🔴 شنبه ها
واحد (408)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ گروه جوان
اساتید:
جناب آقای قادری 👨‍🏫
آیتم : کارگاه بازیگری

سرکار خانم رضی👩‍🏫
آیتم : نمایشنامه خوانی

واحد (406)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ گروه نوجوان
اساتید:
سرکار خانم رضی👩‍🏫
آیتم نمایشنامه خوانی

جناب آقای جلالی👨‍🏫
آیتم داستان نویسی

واحد( 405)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ گروه دبستان
اساتید:
سرکار خانم نصرتی 👩‍🏫
آیتم تحلیل نقش

جناب آقای جوادی👨‍🏫
آیتم فن بیان

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting