کلاس های حضوری فردا جمعه به شرح زیر برگزار خواهند شد👇
(ظرفیت برای ثبت نام در هر سه کلاس باقی است )

🔴جمعه ها
واحد (408)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ گروه دبستان

اساتید :
جناب آقای فرجی👨‍🏫
آیتم بازیگری مقابل دوربین
(فردا جمعه سرکار خانم نصرتی جایگزین ایشان میباشند)

سرکار خانم کرباسی👩‍🏫
آیتم شاهنامه خوانی

واحد (406)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ گروه نوجوان
اساتید:
جناب آقای جوادی👩‍🏫
آیتم کارگاه سینما

جناب آقای فرجی👨‍🏫
آیتم آشنایی با اصطلاحات سینما
(فردا جمعه سرکار خانم نصرتی جایگزین ایشان میباشند )

جمعه (405)
ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰گروه جوان
اساتید :
جناب آقای اکبری👨‍🏫
آیتم تحلیل نقش

جناب آقای جوادی👨‍🏫
آیتم اصول اجرا و گویندگی

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting