جدول کلاس های حضوری امروز (چهارشنبه) مورخ بیست و یکم خردادماه به شرح زیر میباشد👇

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

🔴گروه سنی “دبستان”
(درحال برگزاری)
ساعت ۱۷ تا ۲۰
واحد:۴۰۶
اساتید :
خانم نصرتی (آیتم:تحلیل تیپ وشخصیت)
آقای معینی (آیتم:مبانی حرکت وبدن)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🔴گروه سنی “نوجوان”
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۷تا۲۰
واحد:۴۰۵
اساتید:
آقای معینی (آیتم:حرکت وبدن)
خانم نصرتی (آیتم:تحلیل تیپ وشخصیت)

🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting