جدول کلاس های حضوری امروز (جمعه) مورخ بیست و سوم خردادماه به شرح زیر میباشد👇

🟢جمعه ها
گروه نوجوان
ساعت ۱۳ تا ۱۶
واحد:۴۰۸
اساتید:
خانم مهاریان (آیتم:بازیگری مقابل دوربین)
آقای جلالی (آیتم:نمایش خلاق)

🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

🟢جمعه ها
گروه نوجوان
(درحال برگزاری)
ساعت:۱۶تا۱۹
واحد:۴۰۶
اساتید :
آقای جوادی (آیتم:بیان)
آقای غریب زاده (آیتم:مواجهه دربازیگری)

🟡جمعه ها
گروه جوان
ساعت:١٣-١٦
واحد:۴۰۸
اساتید:
آقای اکبری نسب(تحلیل نقش و شخصیت)
آقای جلالی(بداهه پردازی و تربیت حس )

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting