کلاس های حضوری فردا یکشنبه به صورت آنلاین و به شرح زیر برگزار خواهند شد👇

واحد(408)
ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ گروه خردسال
اساتید:
سرکار خانم رضی👩‍🏫
سرکار خانم امامی فر👩‍🏫

واحد (405)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ گروه نوجوان
اساتید:
جناب آقای قاسمی👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

واحد (408)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲:۰۰ گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای جوادی👨‍🏫
جناب آقای یاقوتی👨‍🏫

لطفا هنرجویان این کلاس ها شماره واتساپ خود را به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizazmoon

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting