کلاس های حضوری فردا دوشنبه به صورت آنلاین و به شرح زیر برگزار خواهند شد👇

واحد(408)
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ گروه نوجوان
اساتید:
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫(جایگزین جناب آقای جلالی)
سرکار خانم متفکر👩‍🏫

واحد (405)
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ گروه دبستان
اساتید:
سرکار خانم متفکر👩‍🏫
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫(جایگزین جناب آقای جلالی)

واحد (408)
ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ گروه خردسال
اساتید:
سرکار خانم متفکر👩‍🏫
جناب آقای معینی👨‍🏫

واحد(406)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ گروه دبستان
اساتید :
جناب آقای معینی👨‍🏫
سرکار خانم متفکر👩‍🏫

واحد(408)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ گروه جوان
اساتید :
سرکار خانم متفکر👩‍🏫
جناب آقای معینی👨‍🏫

لطفا هنرجویان این کلاس ها شماره واتساپ خود را به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizazmoon

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting