📣کلاس های امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور📣

با توجه به شروع مدارس از 15 شهریور،زمانبندی کلاسهای چهارشنبه آکادمی به شرح زیر است:

🌹لطفا به ساعت کلاسها دقت فرمایید🌹

🔴گروه سنی دبستان
ساعت 14 الی17
واحد 406
خانم نصرتی(آیتم: تربیت حس)🎬
خانم حقیقی(آیتم:اصطلاحات تخصصی)🎭

⚪️گروه سنی دبستان
ساعت 17 الی 20
واحد 406
خانم رضی(آیتم: تیپ و شخصیت)🎭
آقای محبی(آیتم:مبانی حرکت و بدن)🎭

⚪️گروه سنی نوجوان
ساعت 14 الی 17
واحد 408
آقای جلالی( آیتم : کارگاه بازیگری:انضباط رفتار در بازیگری)🎭
آقای غریب زاده( آیتم : دانش بازیگری)🎭

🔴گروه سنی نوجوان
ساعت 17 الی 20
واحد 405
آقای محبی(آیتم:حرکت و بدن)🎭
خانم رضی(آیتم: تیپ و شخصیت)🎭

🔴گروه سنی جوان
ساعت 17الی 20
واحد 408
آقای اکبری نسب(آیتم : آشنایی با بازیگری)🎭
آقای جوادی(آیتم : فن بیان)🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting