کلاس های حضوری فردا سه شنبه به صورت آنلاین و به شرح زیر برگزار خواهند شد👇

واحد(408)
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ گروه دبستان
اساتید:
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫
جناب آقای معینی👨‍🏫

واحد (406)
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ گروه خردسال
اساتید:
جناب آقای معینی👨‍🏫
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫

واحد (405)
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰ گروه نوجوان
اساتید:
جناب آقای افضلی👨‍🏫
سرکار خانم مهاریان👩‍🏫

واحد(405)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ گروه نوجوان
اساتید :
جناب آقای افضلی👨‍🏫
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫

واحد(408)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ گروه جوان
اساتید :
جناب آقای غریب زاده👨‍🏫
جناب آقای جوادی👨‍🏫

واحد(406)
ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای جوادی👨‍🏫
سرکار خانم نصرتی👩‍🏫

لطفا هنرجویان این کلاس ها شماره واتساپ خود را به لینک زیر ارسال نمایند👇
@panizazmoon

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting