ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به هنرجویان پانیذ، فردا دوشنبه جدول آموزشی به شرح ذیل است
هنرجویانی که دوشنبه ها را برای ترم پائیز انتخاب کرده اند با توجه به گروه سنی خود طبق برنامه ذکر شده راس ساعت در آموزشگاه حضور داشته باشند
دوشنبه ها
واحد (408)
ساعت 14 تا 17 گروه خردسال
اساتید :
سرکار خانم متفکر
سرکارخانم رضی

واحد(406)
ساعت17 تا 20 گروه دبستان
اساتید:
جناب آقای جوادی
سرکار خانم رضی

واحد(408)
ساعت17تا20گروه جوان
اساتید:
سرکار خانم رضی
جناب آقای جوادی
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting