از امروز چهارشنبه بیستم شهریور کلیه کلاسهای آموزشی دایر میباشد و جدول پاییز از هفته اول مهر قابل اجرا خواهد بود.لطفا هنرجویان عزیز راس ساعت تابستانی خود در مجموعه حضور داشته باشند
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting