هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای بازی در یک برنامه آیتمی🎭
از طریق سایت رسمی آموزشگاه کاندید شده اند👇

نورا حنیفه زاده🌹
آوا محمدزاده🌹
سورن نوبخت🌹
آرش دهقان🌹
محمد مبین موسی لو🌹
ویانا یوسف زاده🌹
گلوریا ملکی🌹
حلما ایمانی🌹
النا حکیم زاده🌹
رها مقدم🌹
هیلدا حنیف زاده🌹
کارین افضلی🌹
آرنیکا پناهی🌹
امیرعباس آقایی🌹
النا امین🌹

جهت تست نهایی جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ساعت ۱۱:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting