اسامى زير براى این فراخوان کانديد شده اند:
-مليكا رفيع نژاد
-نيكى قويدل
-آنيتا باقرى
-معصومه فخر ذاکری
-نازنين مرزبان
-ثنا طهماسبى
اين اسامى روز چهارشنبه ساعت ١٢ به مكان تست مراجعه نمايند.
دريافت آدرس از لينك زير:
@panizacting
@paniz_acting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم