هنرجوياني كه اساميشان در ادامه ذكر ميشود از طريق مراجعه حضوري كارگردان به آموزشگاه و عكس هاي آلبوم برای یک فیلم کوتاه جشنواره ای كانديد شدند

درسا مزيناني
وانيا افضلي
هليا جوكار
رزا منصوري
يسنا محمدي
روژان حسيني نژاد
يسنا تقي پور
مانلي اصفهاني
سارا محمدي
محنا ميرزابابايي
پارمين جهانبخش
حنانه كريميان
رزینا مقدم

هنرجویان در صورتي كه ميتوانند فردا شنبه مورخ ١٢ / ٥ / ٩٨ جهت تست نهايي به دفتر كارگردان (محدوده ميرداماد) مراجعه كنند با لينك زير در ارتباط باشند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting