هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود باید امروز سه شنبه ۹۸/۵/۸ برای تست نهایی دفتر کارگردان حضور داشته باشند

علی آذری
عماد شعبانی
آراد حسن نژاد
محمدامین عاشوری

جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند.

@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting