بهترین آموزشگاه پانتومیم در شرق تهران

موژان زینلی
ویانا ابراهیمی
حمیدرضا شاه پسند
امید قزی
متینا عظیمی فرد
معصومه ملکی
رومینا فکور صبور

فردا جمعه راس ساعت ۱۵:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting