هنرجوياني كه اساميشان در ادامه ذكر ميشود براي اين فراخوان كانديد شده اند و فردا شنبه راس ساعت 9 باید جهت تست نهايي در پلاتو (ولیعصر) حضور داشته باشند لطفا جهت دریافت آدرس با لينك زير در ارتباط باشند
@panizacting

ارشيا توكلي
حنانه باقرزاده
تينا عليزاده
ابراهيم محمدي
نيوشا سرائي
نفيسه مجداني
آنيتا باقري
آرين شفيعي
هديه تخشي
پارميدا حسيني
ساینا آقایی
محسن حافظی

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting