🎬 چهارمین جشنواره فیلمسازی پانیذ 🎬

به ایستگاه دوم خود نزدیک می شود.این جشنواره تجربه ای نوین وخلاقانه از حضور فیلمسازان جوان،خوش فکر وحرفه ای به عنوان مشاور و کارگردانی هنرجویان مستعدی چون:

۱.مشاور:صالح کاشفی🎞
کارگردان: محمدقادری🎥

۲.مشاور:شاهین رشیدی🎞
کارگردان:بهرام افضلی🎥

۳.مشاور:نیایش حاتم🎞
کارگردان:علی حیدری🎥

۴.مشاور:امیرعلی محسنی🎞
کارگردان:علی اصغرخالوشاندیز🎥

۵.مشاور:شایان ابراهیمی🎞
کارگردان:مهدی پسرعلی🎥

۶.مشاور:فرزاد شهاب🎞
کارگردان:روژیناجمشیدی🎥

می باشد که قراراست به زودی ،طی فراخوانی انتخاب بازیگر وعوامل نموده و در مسیر نهایی پیش تولید قرارگیرند.لازم به ذکر است گروهها اکنون در حال تالیف نهایی فیلمنامه می باشند.
🌹باخبرهای جذاب چهارمین جشنواره فیلم پانیذ،همراهیمان کنید🌹

#چهارمین_جشنواره_فیلم_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting