آخرین مهلت برای متقاضیان شرکت در کارگاه “نوشتن، خواندن، اجرا”

با توجه به ظرفیت محدود این کارگاه ، تمام کسانی که داوطلب هستند ، امروز یکشنبه،ساعت ۱۷:۳۰ به آموزشگاه مراجعه کنند
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting