خانواده نخستین نهادی است که شخصیت فرزندان در آن تحول میابد،جامعه پذیری و رشد فرزندان نشان از آگاهی خانواده در روابط والد و فرزند است
کارگاه تنظیم هیجان خانواده و بررسی روابط والد و فرزند با حضور سرکارخانم حوریه کاظمی(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی)

فردا شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰

شرکت در این کارگاه رایگان و مستلزم رزرو قبلی میباشد

(ظرفیت محدود)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting