چهارمین جشنواره مونولوگ پانیذ،در هفته اول آبان برگزار خواهد شد.بدین منظور از تمامی شرکت کنندگان این دوره تقاضا می شود تا فرم شرکت درجشنواره را(که روی سایت پانیذ بارگزاری گردیده است) تا پایان روز جمعه مورخ 26 مهر به لینک زیر ارسال نمایند. هنرجویانی که تاکنون مشاور و متن خود را انتخاب نکرده اند جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات با این لینک در ارتباط باشند.

@m9948

#چهارمین_جشنواره_مونولوگ_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting