چهارمین جشنواره فیلمسازی پانیذ
جشنواره فیلم کوتاه پانیذ با رویکرد حمایت از هنرجویان مستعد و مشاورین حرفه ای وخوش فکری که در پست های زیر معرفی می گردند،کار خودرا آغاز نمود.از تمامی هنرجویانی که علاقه مند به شرکت در چهارمین جشنواره فیلم پانیذ هستند دعوت می شودتادر چهاربخش؛
فیلمنامه نویسی
کارگردانی
دستیارکارگردانی
منشی صحنه
روز چهارشنبه۲۵دی ماه ساعت ۱۸ همراه با ایده ی خود به آموزشگاه مراجعه نمایند.

#چهارمین_جشنواره_فیلم_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting