تلاش بی وقفه پرسنل شاپرک برای ضدعفونی مجموعه در این چند روز جهت پیشگیری از ویروس کرونا❣

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting