مادر هنرجو: مهراد هاشمی نیا🌹
مدرس: سرکار فاطمه نصرتی👩‍🏫
آیتم : بداهه پردازی🎭

#آموزش_آنلاین_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting