پکیج شماره 5 (سانس اول)

پارت قبل از آنتراکت سانس اول و پارت بعد از آنتراکت سانس دوم محسوب میشود
لذا برای رزرو ، سانس خود را مشخص فرمایید

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting