🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین جهت بالاتر رفتن ادراک هنرجویان وارائه منابعی صرفا برای آزمون اردیبهشت ماه مطالبی را( که پیش ازاین،۲۵مورد ارائه داده شده بود)ارائه می دهیم🙏🌹
#پژوهش_بیست_و_نه

🎞تقلید دربازیگری🎭

تقلید بر دو نوع است؛
1- تقلید اشیاء موجود در طبیعت
2- تقلید کردار و اعمال آدمی که شامل:
1- تقلید عینیات   2- تقلید ذهنیات
دقت: ما با کمک حواس پنجگانه احساس می کنیم پس تقویت دقت مستلزم تمرین و است.
حافظه: ویژگیهای اشیاء، اشخاص و حیوانات موجب باقیماندن مهمترین ویژگیها در حافظه می شود.
شنیدن: برای تمرین این آیتم باید:
1-در جاهای مختلف بی حرکت مانده و چشمان خود را ببندیم و به صداها گوش فرا دهیم.
2-با چشمان بسته تا آنجا که میتوانیم راه برویم ( در مکان ها و جاهای امن و بی خطر)
لمس کردن: می توان چشم ها را بست و با لمس وسائل و اشیاء سر راه خود مسیر را پیدا کنیم.
بو کردن: بخشی از اتاق، باغچه یا کوچه وغیره را انتخاب نموده وبوهای مختلف را تشخیص دهید.
نگاه کردن: همه انسانها با چشمان خود محیط اطراف را می بینند اما وقتی خواهند توانست به تعقل و تفکر بپردازند که نگاه کردن ظاهری به دیدن مبدل گردد (با دقت زیاد دیدن).

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting