10
جولای

پژوهشکده بین المللی پانیذ

اطلاعیه
پژوهشکده بین المللی پانیذ باتوجه به ضرورت مباحث آموزشی که در کلاس ها توسط اساتید آموزشگاه تدریس می شود و دستور اکید مدیریت ؛ درنظر دارد تا مفاهیم اصلی وکلیدی سینما وتئاتر رادرقالب هفته ای سه پکیج آموزشی ارائه نماید…بنابراین ازتمامی هنرجویان درخواست می شود تا با دقت مطالب رامطالعه نموده و برای آزمون ها به این منبع مراجعه نمایند؛
#پژوهش_هجده
شخصیت
شخصیت بنابه نظرارسطو،یکی ازشش عنصر تراژدی و اهمیت آن به مراتب کمتراز طرح وداستان نمایش است ودرواقع شخصیت زاییده داستان است.ارسطو به شخصیت وشخصیت پردازی به شکل امروزی نگاه نمی کرد زیرا امروزه بسیاری ازآثارنمایشی برمحوریت شخصیت بنا نهاده شده و سازنده اصلی داستان و روند دراماتیک آن،شخصیت است. درشکل کلی دو نوع شخصیت داریم؛
شخصیت اصلی/قهرمان/پروتاگونیست.
شخصیت منفی/ضدقهرمان،/آنتاگونیست.

واحد آموزشی:فرهنگ واژگان بازیگری(۱)
#پژوهشکده_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting