#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
سومین نمایش( بخش نوجوان)
شنبه 30 شهریور سانس اول
کارگردان : هنرجو علی باقری(نسل نو)
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting