#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
سومین نمایش( بخش جوان)
شنبه 30 شهریور سانس دوم
کارگردان: امیررضا جلالی
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting