خلأ
نویسنده و بازیگر:هنرجو محمدرضا نظری
مشاور:برکه بذری
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج اول

 

سنگ،کاغذ،قیچی
نویسنده و بازیگر:هنرجو علی حیدری
مشاور:امیررضا جلالی
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج دوم

 

به نام عشق
نویسنده و بازیگر:هنرجو مهدی پسرعلی
مشاور:فرشید هدی
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج دوم

همه چی یادمه
نویسنده و بازیگر:هنرجو پریا حیدری
مشاور:فرشید هدی
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج دوم

 

هیچ
نویسنده و بازیگر:هنرجو آیدا مونسان
مشاور:فرشید هدی
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج دوم

هیچ
نویسنده و بازیگر:هنرجو ارشیا نصراللهی
مشاور:امیررضا جلالی
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج سوم

دلقک
نویسنده و بازیگر:هنرجو شایان عطاری نژاد
مشاور:امین اکبری نسب
روز دوشنبه ۱۳ آبان
پکیج سوم