مونولوگ تیمورفشنگ نویسنده وبازیگر:ابوالفضل نورمحمدی مشاور:خانم کرباسی روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۱:۱۵

مونولوگ طناب نویسنده وبازیگر:یاسین حیدری مشاور:آقای اکبری نسب روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۲۱:۴۵

مونولوگ مَنِ خودَم نویسنده و بازیگر:طه علی قارداشی مشاور:آقای جلالی روز پنجشنبه ۲۰ تیر ساعت ۲۰:۱۵