مونولوگ ساعت چنده ؟ نویسنده وبازیگر: پژمان حسین پور مشاور:امین اکبری نسب روز شنبه ۱۵ تیر ماه ساعت ۲۰:۱۵

مونولوگ بهار نویسنده وبازیگر: نازی ثابتی مشاور:برکه بذری روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه ساعت ۲۰:۴۵

مونولوگ مرد بزرگ نویسنده وبازیگر:محنا میرزابابایی مشاور:رضوانه کرباسی روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه ساعت ۲۰:۳۰

مونولوگ جنون نویسنده وبازیگر:نیوشا سرائی مشاور:پرستو رضایی روز پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ساعت۲۰:۳۰

مونولوگ پ مثل پدر نویسنده وبازیگر:رومینا فکور صبور مشاور:پرستو رضایی روز سه شنبه ۱۸ تیرماه ساعت ۲۱

مونولوگ بگذارید زنده بمانم نویسنده وبازیگر: هستی تقی زاده مشاور:امین اکبری نسب روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰

مونولوگ منوبیاد بیار نویسنده وبازیگر: مرتضی جاویدنیا مشاور:خانم کرباسی روز یکشنبه۱۶تیرماه ساعت ۲۰:۴۵

مونولوگ خرگوش صورتی پرواز کرد نویسنده وبازیگر: آرین حسن اصفهانی مشاور:خانم کرباسی روز سه شنبه ۱۸تیرماه ساعت۲۱:۱۵

مونولوگ اژدهانویسنده وبازیگر:امیرمحمدکریمی مشاور:آقای جلالی روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۱:۱۵